ThinPrep Pap test

ThinPrep Pap test

 

Co je to onkologická cytologie - Pap stěr?
Stěr onkologické cytologie neboli Pap stěr je bezbolestné preventivní vyšetření, které se v České republice provádí 1x ročně u všech žen, které navštěvují ordinaci svého gynekologa. Vyhledávají se při něm známky rakoviny a také buňky, které by se mohly na rakovinové změnit v budoucnu. Tato padesát let stará metoda byla zatím nejlepším pomocníkem ve vyhledávání rizikových žen pro vznik rakoviny děložního čípku.

Je zde ještě prostor pro zlepšení klasického Pap testu?
ANO.
V klasickém provedení Pap testu, který je v současnosti jediným dostupným testem, může být nanesení buněk z odběrového kartáčku na sklo nerovnoměrné, buňky se překrývají a poškozují, což může ztížit mikroskopické hodnocení. Další studie navíc prokázaly, že velká část buněk zůstane na odběrovém kartáčku a k mikroskopickému hodnocení se vůbec nedostane.

Čím je odlišný ThinPrep Pap test od klasické cytologie a jaké jsou jeho výhody?
ThinPrep Pap test je nová metoda americké firmy Hologic, která je v současnosti nejvíce používanou metodou v USA a na kterou též přechází většina států v západní Evropě. Odběr buněk z děložního čípku je stejný jako při klasickém Pap stěru. Buňky jsou pak ale přeneseny do nádobky s ochranným roztokem (tekuté médium), kde se kartáček důkladně propláchne. Tato metoda je zárukou šetrného zacházení s buňkami a přenesení všech odebraných buněk do nádobky. V laboratoři je vytvořena pomocí speciálního přístroje přehledná tenká vrstva buněk na skle. ThinPrep metoda významně zlepšuje kvalitu vyšetření a výsledky mikroskopického hodnocení.
Bioptická laboratoř s.r.o. má jako jediná v České republice k dispozici unikátní počítačový systém firmy Hologic. Preparáty zhotovené metodikou ThinPrep Pap jsou odečteny pod mikroskopem pracovníky laboratoře. Všechny preparáty označené pracovníky laboratoře jako negativní jsou znovu vyhodnoceny pomocí softwaru firmy Hologic, který umí najít a označit i jedinou rakovinovou nebo přednádorovou buňku. Tímto procesem se výrazně sníží riziko přehléhnutí ojedinělých přednádorových a rakovinových buněk.
Při použití klasického Pap testu dochází i u nejkvalitnějších laboratoří světa v 10% - 30% případů k podhodnocení nálezu. Důvod je ten, že v preparátech zhotovených při Pap testu je až 250 000 buněk a lidské oko není schopno s jistotou všechny buňky prohlédnout. Použití metody ThinPrep Pap test v maximální možné míře eliminuje lidskou chybu.

Je možno v ThinPrep Pap testu přímo prokázat vysoce rizikové HPV kmeny?
ANO.
Nádorové bujení na děložním čípku je způsobeno lidským papilomavirem (HPV). Když ošetřující gynekolog potřebuje znát přítomnost vysoce rizikového HPV viru ve vzorku z Vašeho děložního čípku, jednoduše požádá laboratoř o dodatečný test na přítomnost HPV. Odběr získaný metodou ThinPrep Pap lze totiž po určitou dobu uchovávat, aniž by se poničil. To však nelze u klasické metody Pap stěru, protože ten nelze uchovávat a Vy budete muset jít znovu na gynekologické vyšetření za účelem odběru vzorku tkáně na stanovení přítomnosti HPV.