Výkony a administrativní úkony hrazené pacientkou
Vstupní prohlídka do zaměstnání včetně ultrazvukového vyšetření
(vyšetření na vlastní žádost, nebo žádost zaměstnavatele)
   500,- Kč
Konzultace a vyšetření k ověření diagnózy na žádost pacientky registrované
u jiného lékaře
  500,- Kč
Vyšetření a sepsání žádosti k interrupci 1000,-Kč
Vypracování lékařské zprávy pro pojišťovnu  200,- Kč
Skríning Downova syndromu v I. trimestru gravidity 1000,- Kč
Cytologie metodou LBC  500,- Kč
Odstranění malých kožních lézí z kosmetických důvodů na žádost pacientky
(klasickou metodou, nebo metodou kryoterapie)
 400,- Kč
Vyšetření na přítomnost chlamydií z poševního stěru  150,- Kč
Kolorektální screening mimo věkovou hranicí hrazenou pojišťovnou  200,- Kč
Ceny výkonů u nepojištěných pacientek - dle sazebníku výkonů všeobecné zdravotní pojišťovny
Jednorázové pomůcky:  
Jednorázová vaginální zrcadla     30,- Kč
Zkumavky na moč      5,- Kč
Nitroděložní tělíska:  
Nitroděložní hormonální systém MIRENA - včetně zavedení 5 600,-Kč
Nitroděložní hormonální systém KYLEENA - včetně zavedení 6 000,-Kč
Nitroděložní hormonální systém LEVOSERT - včetně zavedení 3 900,-Kč
Nitroděložní hormonální systém JAYDESS - včetně zavedení 5 000,-Kč
Nitroděložní tělísko - „DANA“ - včetně zavedení 1 300,-Kč
Nitroděložní tělísko - „GOLD - T“ - včetně zavedení 2 200,-
Nitroděložní tělísko - „GYNEFIX “ - včetně zavedení 3 800,-
Nitroděložní tělísko - „nitroděložní kulička “  IUB-intrauterine ball
- včetně zavedení
4 600,- Kč
 Ultrazvuková vyšetření  
Ultrazvukové vyšetření na vlastní žádost v zobrazení 2D   400,- Kč
Ultrazvukové vyšetření na vlastní žádost v zobrazení 4D
 
1 100,- Kč
Vyžádaný snímek z ultrazvuku v zobrazení na fotografický papír velikosti A5     100,- Kč